برترین پروژه های ملکی

thumb_pro2
استانبول
430,000 لیر
کد پروژه: HL002
منطقه: باغچه شهیر
فاز اول، محدوده قیمت:480000~1800000 فاز دوم، محدوده قیمت:480000~1800000
تعداد واحد ها در فاز اول پروژه : 880 واحد مسکونی - تعداد واحد ها در فاز دوم پروژه : 747 واحد مسکونی
thumb_p3
استانبول
270,000 لیر
کد پروژه: HL003
منطقه: اسنیورت
محدوده قیمت : 480000 ~ 1800000
متراژ واحد ها در پروژه : 65 ~ 285
تاریخ تحویل : پایان سال ۲۰۲۰
فروش نقد و اقساط
با اقساط ۶۰ ماه و پیش پرداخت ۳۵٪
تحویل سند رسمی در زمان پیش پرداخت
thumb_p5
استانبول
570,000 لیر
کد پروژه: HL006
منطقه: سعادت دره
محدوده قیمت : 1600000~ 570000
متراژ واحد ها در پروژه : 57~ 232
تعداد کل واحدهای پروژه: 320
تاریخ تحویل : پایان سال 2020
فروش نقد
تحویل سند رسمی
thumb_p6
استانبول
250,000 لیر
کد پروژه: HL014
منطقه: بیلیکدوزو
محدوده قیمت : 250000 ~ 1000000
متراژ واحدها : 56 متر ~ 140 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 975
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فروش نقد و اقساط
با اقساط 24 ماهه
thumb_p7
استانبول
130,000 دلار
کد پروژه: HL005
منطقه: بویوک چکمجه
محدوده قیمت : 130.000 ~ 350.000 دلار
متراژ واحد ها در پروژه : 130~ 229
تعداد کل واحدهای پروژه: ۷۴۹
تاریخ تحویل: آماده تحویل
اقساط 12 تا 36 ماهه بدون بهره
پرداخت و تحویل سند
thumb_istanbul-ormanda-villas-zekeryakoey-1
استانبول
1,400,000 دلار
کد پروژه: HL008
منطقه: شهرک ویلایی در زکریا کوی
حدوده قیمت : 1400000~ 2000000 دلار
متراژ واحد ها در پروژه : 180~ 410
تاریخ تحویل :آماده تحویل
فروش نقد
در صورت پرداخت به لیر، 10% تخفیف داده می شود

thumb_p9
استانبول
248,000 لیر
کد پروژه: HL009
منطقه: اسنیورت
محدوده قیمت : 248000~ 1400000
متراژ واحد ها در پروژه : 41~ 228
تعداد واحدها: 1681
تاریخ تحویل :آماده تحویل - بهمن 98 - پاییز 99
فروش نقد

thumb_p10
استانبول
600,000 لیر
کد پروژه: HL0010
منطقه:آتا کَنت
محدوده قیمت: 600000 ~ 1000000
متراژ: 82 ~ 231
تعداد واحدها: 519
تاریخ تحویل: آماده تحویل
فروش به صورت نقد و اقساط - اقساط 120 ماهه با 0.99 درصد بهره
تحویل سند رسمی
thumb_p11
استانبول
1,501,000 لیر
کد پروژه: HL011
منطقه: آتا کوی
محدوده قیمت : شروع از 1501000
متراژ واحد ها در پروژه : 117
تعداد واحدها: 314
تاریخ تحویل : پایان سال 2019
فروش نقد

thumb_p12
استانبول
556,000 لیر
کد پروژه: HL012
منطقه: اسنیورت
محدوده قیمت : 556000~ 800000
متراژ واحدها : 125متر ~ 155متر
تعداد واحد ها در پروژه : 2679
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فروش نقد
تحویل سند رسمی
thumb_p13
استانبول
441,000 لیر
کد پروژه: HL013
منطقه: بیلیکدوزو
محدوده قیمت : 441000~ 810000
متراژ واحدها : 72 متر ~ 165 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1010
تاریخ تحویل : تحویل آذر ماه سال 1398
فروش نقد و اقساط
با اقساط 84 ماه و بدون بهره
thumb_p15
استانبول
401,000 لیر
کد پروژه: HL015
منطقه:
محدوده قیمت : شروع از 360000
متراژ واحدها : 73 متر ~ 210 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 250
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فروش نقد و اقساط

thumb_zifeu34fhurmxhn2zwjg
استانبول
350,000 لیر
کد پروژه: HL016
منطقه: بیلیکدوزو
محدوده قیمت : 350000~ 1500000
متراژ واحدها : 52متر ~ 213متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1155
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فروش نقد و اقساط

thumb_p17
استانبول
489,000 لیر
کد پروژه: HL017
منطقه: یاکوپ لو
محدوده قیمت : 489000~ 1700000
متراژ واحدها : 57 متر ~ 279 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1160
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فروش نقد و اقساط

thumb_p18
استانبول
330,000 لیر
کد پروژه: HL018
منطقه: حرامی دره
محدوده قیمت : 330000~ 928000
متراژ واحد ها در پروژه : 68 ~ 222
تعداد کل واحدهای پروژه: 609
تاریخ تحویل : پایان سال 2019
فروش نقد و اقساط - اقساط 72 ماهه بدون بهره

thumb_p19
استانبول
290,000 لیر
کد پروژه: HL019
منطقه: اسنیورت
محدوده قیمت : 290000~ 490000
متراژ واحد ها در پروژه : 68~ 115
تعداد واحدها: 158
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فروش نقد

thumb_p21
استانبول
557,000 لیر
کد پروژه: HL021
منطقه: باغچه شهیر
محدوده قیمت : 812000~ 556000 لیر
متراژ واحدها : 129 متر ~ 208 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 236
تاریخ تحویل : پایان 2019
فروش نقد و اقساط

thumb_p22
استانبول
458,000 لیر
کد پروژه: HL022
منطقه: کارتال
محدوده قیمت : 460000 ~ 3000000
متراژ واحدها : 49 متر ~ 404 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 451
تاریخ تحویل : تحویل آذر 1398
فروش نقد اقساط، با اقساط 15 ساله و 10% تخفیف

thumb_p24
استانبول
700,000 لیر
کد پروژه: HL024
منطقه: باغچه شهیر
محدوده قیمت : 700000 ~ 1300000 لیر
متراژ واحدها : 100 متر ~ 220 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 1849
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فروش نقدی
تحویل سند رسمی
thumb_p25
استانبول
368,000 لیر
کد پروژه: HL025
منطقه: مال تپه
محدوده قیمت : 368000~ 730000 لیر
متراژ واحدها : 44 متر ~ 107 متر
تعداد واحد ها در پروژه : 117
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فروش نقد
تحویل سند رسمی
©2017 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com

Please publish modules in offcanvas position.